Garantija

Layson nodrošina 1 (viena) gada kvalitātes garantiju produktiem no jūsu pirkuma datuma, izņemot cilvēka nodarīto kaitējumu un nepārvaramas varas faktoru. Lai nodrošinātu labāku apkopi, pārliecinieties, ka spēlētāji izmanto normālos apstākļos (ne vairāk kā 16 stundas dienā).